تبلیغات
وخدایی که در این نزدیکیست... - جوانمرد نام دیگر تو...

وخدایی که در این نزدیکیست...

جوانمرد نام دیگر تو...

چه واژه عجیبیست جوانمرد!!!

در ظاهر کلمه جنسیت تعیین کرده اما درباطن، مرد بودن را یدک نمی کشد...!

جوانمرد با دلبستگی ، زنگار دنیا وعشق بیگانه است .

دوست داشتن می شناسد که از عشق برتر است .

دوست داشتن همه کائنات و مخلوقات معبود دوست داشتنی اش.

و جوانمردی هنر است ...

جوانمرد، در قاب مرد بودن اسیر نیست.

می تواند بانویی باشد که اسوه به ممکن رساندن نا ممکن هاست.

اسوه خواستن ها و توانستن ها...

اسوه دوست داشتن دیگران حتی اگر دوستش نداشته باشند...!

و این هنر است...


"ممکن را به ممکن رساندن کار مردان است

و نا ممکن را به ممکن رساندن کار جوانمردان

هزاران معجزه میان زمین و آسمان معطّل است

دستی باید تا معجزه ها را فرو آورد...

و آن دست جوانمرد است."[ سه شنبه 5 شهریور 1392 ] [ 11:04 ب.ظ ] [ faezeh ] [ نظرات() ]